Bota och Lindra humant

Diabetes smyger sig in i ditt liv, eller?

Publicerad 2010-11-08 10:17:59 i En sjuk sjukvård?,Diabetes och det naturliga behandlingsalternativet!

 

Diabetes är en av de allvarligaste sjukdomarna som den moderna medicinen inte klarar att behandla utan att det medför stora risker för patienterna med diabetes. Under de senaste 10 åren har denna mycket allvarliga sjukdom ökat explosionsartat. Man räknar med att ungefär 25% av Europas befolkning har pre-diabetes eller någon av de två diabetessjukdomarna. I Europa skulle detta motsvara ungefär 175 miljoner européer, i USA ungefär 70 miljoner människor har antingen diabetes typ 2 eller typ 1, detta är en epidemi av episka proportioner som bara blir värre, och ändå är det en av de mest lättpåverkbara sjukdomar som finns! Årligen dör det hundra tusentals patienter till följd av felbehandlad diabetes, de enda som tjänar på detta är en kriminell och rovgirig läkemedelsindustri. Om detta skrivs det eller talas det inte om i samma omfattning som när det larmas om virusepidemier med tillhörande onödiga och farliga vaccinationer. Nej alla de sjuka i diabetes lugnas i den falska tron att de ju ”behandlas” av ”experter” och att de mediciner och det insulin som sprutas i dem är fullgod behandling, inget kan vara mera fel!

 

Först måste vi reda ut några begrepp, det finns två typer av diabetes.

Typ 1 är insulinberoende diabetes, kallad juvenil diabetes.

Typ 2 är insulin-resistent diabetes, vilket är den betydligt vanligaste av de två.

 

I Sverige mäter vi blodsockernivån på morgonen efter nattens fasta, måttet som används är mmol/L. En diabetiker bör ligga på mellan 5-7 mmol/L och en frisk person bör ligga mellan 2-4 mmol/L. Den låga nivån hos friska bör ligga mellan 2-4 mmol/L för att förebygga framtida hälsoproblem. Om du har för högt blodsocker som ”frisk” är du i pre-diabetes zonen, tyvärr är dagens läkare okunniga om diabetesbehandling. Faktum är att den traditionella behandlingen med tidig skolmedicinsk behandling orsakar många människors död i förtid.

Vad den gängse skolmedicinen inte förstår är att själva diagnosen diabetes genom fastställande vid fastande blodsockertest är att blodsockret inte är själva problemet. Det är själva symptomet som uppstår när kroppen försöker hålla sig i balans.

Det verkliga och underliggande problemet är cellernas insulinresistens vid typ-2 diabetes tillsammans med felaktiga leptin signaler. Denna resistens beror på ett missförstånd inom och mellan cellerna som oftast handlar om kommunikationen mellan cellulära receptorer för insulin och leptin.

 

När ditt blodsocker blir förhöjt är det en signal för insulin att släppas och att extra energi skall lagras. En liten mängd lagras som en stärkelse glykogen i cellerna, men de flesta lagras som din huvudsakliga energiförsörjning som fett. Således är i detta avseende insulinets viktiga roll inte att sänka socker, utan att ta den extra energin och lagra den för framtida tider av svält. Insulinet sänker blodsockret som en bieffekt av att rikta extra energi till lagring i din kropp.

 

Den skolmedicinska behandlingen som enbart inriktas på att sänka blodsocker hos diabetikerna och höja insulinnivåerna förvärrar sjukdomen och faktiskt missförstår problemet med de metabola sjukdomarna.

 

Den skolmedicinska behandlingen av diabetes gör sjukdomarna värre och påskyndar dödsprocessen. Diabetesbehandling den konventionella minskar din livslängd och livskvalitet, detta gäller inte bara typ-2 diabetesbehandling i sig utan ökar risken för hjärt-kärl sjukdomar, som hjärtinfarkt, högt blodtryck, blindhet, sjukdomar i nervsystemet – som nedsatt känsla i händer eller fötter, dålig matsmältning, amputationer, komplikationer under graviditeten.

 

Genom enkel kostomläggning och utsättning av de farliga diabetesmedicinerna kan typ-2 diabetes nästan till 100% botas! Samtidigt genomförs några grundläggande strategier för att förbättra insulin och leptin resistens, genom att:

Motionera – En mycket viktig faktor! Som kommer hålla din sjukdom under kontroll. Det är helt klart att motion är det mest potenta sättet att sänka ditt insulin och leptin motstånd. Ett effektivt 45 minuters träningsprogram som genomförs varje dag med enkla medel rekommenderar jag mina patienter när de kastat de skolmedicinska pillerna.

Eliminera stärkelse i spannmål och socker – De senaste 50 åren har människor följt näringsrekommendationerna som dikterats av samhällets hälsoorgan? Råden har varit att äta höga komplexa kolhydrater? Råden har varit att äta fettsnål kost? Det människor gjort under denna tid är att skapa förutsättningar för att skapa insulin, och till slut insulinresistens hos dina celler!?

Slutligen har den explosionsartade diabetessjukan ökat inom samma tidsram? För att ändra denna livsfarliga kurva måste vi göra precis tvärt om!

 

Minska ditt kolhydratintag till bara 5% av din dagliga föda och öka! - Din fettkonsumtion av de animaliska fetterna med mångdubbelt mer än idag!

Den diet som jag rekommenderar mina patienter idag är att äta enligt LCHF!

 

Tillför kroppen extra nyttigt fett med Omega-3 tillskott. Tillför också extra D-vitamin som förbättrar din typ-2 diabetes och troligtvis eliminera risken för typ-1 diabetes hos dina barn om du är gravid eller är man och tänker bli pappa! Det är viktigt att dina barn också får rätt mängd D-vitamin under deras första år i livet. Tyvärr är det nog så att vi äter så dålig föda att vi förändrar vår arvsmassa till det sämre, och det gäller bägge könen. Både mannens och kvinnans könshormoner är ju delaktiga vid skapandet av nytt liv. Det är aldrig för sent att tänka om! Radikalt avsteg från den rådande livsfarliga översviktsepidemin är ett måste.

 

Kalium och Natrium - Eller livet!

Publicerad 2010-11-03 22:18:19 i Kosttillskott & Vitamin-Mineraler,Kalium och Natrium – Det gäller ditt liv!.... 

När det gäller dessa två ämnen
 så är de mycket viktiga vid många funktioner i kroppen, framförallt cellernas förmåga att reagera på stimuli och att leda impulser. Utan detta förhållande som de har gentemot varandra skulle cellernas förmåga att omsätta fetter, kolhydrater och proteiner försämras. Kalium och Natrium förhållandet upprätthåller den viktiga vätska-elektrolytbalansen. Kalium aktiverar enzymer som är viktiga för nervernas förmåga att reagera på stimuli och att leda impulser. Natrium är viktigt för saltsyraproduktionen och stödjer binjurarnas hormonproduktion av bland annat adrenalin och kortisol. Natrium finns huvudsakligen i vävnadsvätskan utanför cellerna, kaliums finns inne i cellerna vid omsättningen av fetter, kolhydrater och proteiner.

 

När det gäller natrium och högt blodtryck är det inte det höga natrium tillskottet som är allvarligt utan det är förhållandet mellan kalium-natrium som bör vara 10:1, det höga natriumtillskottet har ingen betydelse om extra kalium tillförs. Faktum är att dagligt tillförsel av kalium minskar risken för hjärnblödning med 50% enligt Robert C. Atkins, MD, även vid höga halter av natrium.

Faktum är att kalium förbättrar cellstrukturen och hjälper njurarna avgifta blodet samt balanserar det alkaliska och sura förhållandet i blodet och i vävnaderna.

Den obalans som uppstår vid högt natriumvärde (salttillförsel via maten mm.) stör den viktiga balansen mellan natrium och kalium som enligt Dr Max Gerson bör vara 4:1. Om denna balans störs inträffar allvarliga sjukdomar som Cancer, högt blodtryck och hjärnblödning mm.

Enligt en känd forskare Dr. Lai Chiu Nan
bosatt i Amerika som skrivit boken ”The Pursuit of Life”, betonar vikten av kalium / natrium förhållandet. I sin forskning fann han att ett ökat kaliumvärde får cancerskadade celler att bli friska. För att cellerna skall arbeta normalt, måste cellerna koncentrera kalium för att minska förhållandet till natrium som hindras störa cellernas metabolism mm. Man fann att celler med störd kalium-natrium-förhållande fick cancerceller att växa okontrollerat. Detta förhållande med den störda kalium-natrium-förhållandet spelar också stor roll inte bara vid cancer, utan även vid högt blodtryck, hjärt-kärl sjukdomar och diabetes.

 Detta visar också att det inte bara är vad för sorts fetter eller vitaminer-mineraler vi äter inte får glömma det viktiga Kalium-Natrium förhållandet som bör vara 10:1 alltså tio gånger (ibland 4:1) mer kalium än salt i födan. Den dagliga dosen av kalium är 2000 mg, denna mängd kan ökas till 3000 mg om man dricker rikligt med vatten som bör vara minst två liter dygn. Dessa rekommendationer gäller äldre patienter 25 år och uppåt i åldrarna. Om man misstänker att man lider av obalans mellan natrium-kalium förhållandet måste man konsultera en Naturmedicinare-läkare för att söka rätta förhållanden.

 

Brist på Kalium kan uppstå vid ökad urinavsöndring vid stress, vid användande av laxermedel eller urindrivande mediciner.

Vid svält, bantning, kräkningar och/eller diarréer kan orsaka kaliumbrist och resulterar i muskelkramper eller apati, och är vanligt vid Anorexi och Bulimi varför en Naturläkare alltid måste konsulteras.

Om man tillför Magnesium stödjer man kvarhållandet av Kalium i blodet. Äter man Kalcium minskar kalium och måste därför tillföras extra men max 2000mg.

 

Vid brist på Kalium:

Ökad trötthet

Störningar i nervsystemet

Dålig muskelkontroll

Rytmstörningar i hjärtat

Högt blodtryck

Ödem

Illamående

Aptitlöshet

 

Kalium finns i:

Sojamjöl, nyponskal, vetekli, råkost, solrosfrön, grönkål, mandlar, dadlar, torkade fikon, avokado, hasselnötter, bananer och i äppelcider vinäger.

 

Dosering:

Dagligt intag över 25 år – 2000 – 3000 mg, den högre dosen om man dricker mycket vatten eller mineralvatten. Ett dagligt tillskott av äppelcider är mycket bra, men minska kalium tillförsel något.

 

Hårmineralanalys är på sin plats! Då kan man se vilka ämnen det finns brist på eller överskott och rätta sina dagliga vitaminer-mineraler tillskott.

Frågor? Skriv till..... kjellholmsten-comhem.se (Obs: byt ut – mot @)

Eller ring mellan 08.00 – 10.00 Mob: 0762155422

 

Om

Min profilbild

Naturmedicin - Gammal kunskap i modern tappning

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela