Bota och Lindra humant

Sluta banta - Det är meningslöst och bortkastad tid

Publicerad 2011-01-12 15:52:15 i Min Praktik,

Varför finns överviktiga? När majoriteten aldrig går upp i vikt! 

Observera att dessa råd

som jag ger vid övervikt inte kan och inte är meningen att hjälpa alla överviktiga, men de är absolut bättre än bantning! Det är ju så att några inte tål att äta för mycket fett, andra kan inte klara sig utan kolhydrater? Vi är alla olika och vår matsmältningsapparat är inte identiska med andra individer, inom en familj eller inom en släkt kan det röra sig om flera olika matsmältningssystem. En del tål att röka i 90 år och fortfarande har hälsa, andra dör i lungcancer efter att ha rökt i några månader? Några kan äta hur mycket de vill utan att gå upp i vikt andra blir överviktiga när de köper en semla i veckan osv. Dessa råd jag ger vid övervikt är meningen att var och en skall ta till sig efter att ha bantat och försökt alla möjliga sätt att gå ner i vikt, det viktiga är att varje människa lär känna sin egen kropp!

 

Alla vet att när vi äter så går vi tillfälligt upp i vikt,

det är enkelt och helt rätt. Men jag och majoriteten med mig går ner till ”normalvikt” dagen efter igen, men överviktiga behåller det mesta av gårdagens måltid som övervikt. Vad beror detta på?

Jag skall försöka bena ut de senaste rönen och forskning angående orsaker till att vissa blir feta men andra inte. Som ni förstår finns det flera orsaker till att friska och sjuka människor blir feta, det finns inte bara en orsak. En frisk person kan ha flera inneboende genetiska förutsättningar för att blir överviktig, men en sjuk person kan ha en eller två orsaker till sin övervikt som jag fortsättningsvis fortsätter att kalla det för. Att kalla någon för fet är en hämsko för hans chans till att bli fri från sin övervikt, det skapar motstånd helt enkelt till att åstadkomma förändring, då är det bättre att använda sig av klädmått eller övervikt.

 

Jag brukar sätta gränsen vid övervikt vid den längd man har med 100cm och ta det som går över 100cm som ens normalvikt. Om jag är 178 cm lång bör alltså min idealvikt ligga runt 75-80 kg, över detta räknas jag som överviktig. När jag börjar känna av min övervikt, som ett kroppsligt eller psykologiskt besvär börjar jag tänka på åtgärder för att gå ner i vikt. Vill man gå ner i vikt skall man inte börja banta utan leta efter fel i sitt dagliga födointag eller andra orsaker till min övervikt (som mediciner, fel föda, sjukdom, arv, ålder mm).

Observera att normalvikt gäller friska och inte havande/födande/blivande mammor samt människor över 50 år.

 

All övervikt

anser jag beror på fel i matsmältningfunktionen, (magsäck, magsafter, enzymer, tarmfunktioner, tarmbakterier, körtlar, lever, arv, cellmetabolismen o övriga cellfunktioner mm.) som är en mycket komplicerad mänsklig funktion och ytterst viktigt, absolut den viktigaste för den mänskliga överlevnaden. När det blir något fel eller störning i dessa funktioner infinner sig genast sjukdom och övervikt eller undervikt, denna undervikt kommer jag att skriva om vid ett senare tillfälle. Man kan säga att all sjukdom, ohälsa, övervikt utgår från det dåligt fungerande matsmältningsfunktioner och cellernas näringsupptag.

 

I USA som ju är överviktens hemland har flera studier visat att överviktiga människor har olika tarmbakterier än normalviktiga och underviktiga människor. Man kan likna tarmens bakterieflora vid ett levande ekosystem fullt med bra och dåliga bakterier. Dessa bakterier utför en mängd olika funktioner som att utvinna kalorier från maten. En bakterie vid namn Firmicutes verkar vara mer effektiv att omvandla komplexa sockerarter och deponera dessa kalorier via insulinfunktioner till fett. I en studie på överviktiga som gått ner i vikt ökade den nyttiga bacteroidetes samtidigt som firmicutes minskade markant.

 

Övervikt och förgiftning eller höga toxinvärden i blodet.

Vad är ett toxin eller gift?

 

Gift är ämnen som betecknar kemiska substanser som kan skada kroppen och cellernas normala funktioner. Det finns inga gränsvärden för hur mycket eller litet din kropp tål, det är högst individuellt och en del tål därför mer gifter men andra tål inte något gift alls. De gränsvärden som myndigheter försöker inbilla oss att den mänskliga organismen tål? Är ren och skär bluff. Låga doser kan leda till stora skador som ibland kan vara allvarligare än enstaka höga doser. Det beror på att höga doser kan utlösa skyddsmekanismer hos kroppen eller celler men låga doser under lång tid inte har något skyddssystem alls.

 

Toxiners inverkan på cellfunktioner och kroppen

kan uppfatta toxinet som ett naturligt näringsämne, när det skall passera de naturliga passagevägarna ”fastnar” det och blockerar sedan upptaget av naturliga näringsämnen. Kroppen drabbas då av brist av ett eller flera näringsämnen, eller av oförmåga att göra sig av med slaggprodukter som vissa syntetiska ämnen. Kroppen uppfattar också toxinet som ett naturligt näringsämne och låter det passera in i kroppen och till de celler som arbetar med i matsmältningsapparaten. När detta sker finns det inte någon fungerande väg ut. Giftet samlas då i ökande mängder inuti kroppen tills de naturliga funktionerna hotas.

Toxinerna hindrar sedan de naturliga kemiska processerna som äger rum i cellerna och till slut i hela kroppen. Dessa toxiners inverkan på det försämrade näringsupptaget och det systemfel som det innebär att cellernas naturliga funktioner försämras ökar deponeringen av matsmältningsgifter och dåliga fetter som transfetter. Övervikten kan sägas vara orsaken av ett långt och allvarligt toxinangrepp.

 

Avgiftning

är det absolut viktigaste när man misstänker att övervikten beror på ett för högt toxinvärde i blodet.

Men och det är det viktigaste! Man bör inte själv försöka avgifta sin kropp. Man måste för det första försöka utröna vilket eller vilka gifter i kroppen som är det mest störande eller skadliga. Innan man över huvud taget börjar med någon avgiftning måste kroppens viktigaste avgiftningsorgan vara i mycket god kondition. De viktigaste är hela matsmältningsapparaten (Mage, magsaft, tarmar, bakterieflora, lever, njurar, galla) sedan kommer lungor, hud och till sist den mentala kapaciteten?!

Ja det kan låta konstigt men faktum är att om inte den mentala kapaciteten är väl förberedd på en avgiftning och dess toxinorsaker kan man inte åstadkomma en perfekt avgiftning, utan den mentala kapaciteten kommer hela tiden att förhindra hela avgiftnings processen. Så jag brukar ge rådet att arbeta mentalt först och samtidigt förbättra din tarmfunktion för att senare inkludera olika avgiftningsprogram.

 

För att åstadkomma en förändring

till normalvikt, se ovan, måste en avgiftning och ett stopp av de störande ”förgiftande” ämnena genomföras.

Framförallt gäller det att utröna vad det är som är mest allvarligt för stunden och som snabbast går att förändra. Det kan gälla födan – Vad för sorts fetter äter jag mest av? Animaliskt (naturligt) fett eller för människan onaturliga fetter som växtfetter och transfetter. Är det de senare fettet som används mest måste den överviktige övergå till animaliskt fett som djurfetter, smör, grädde, ägg, cocosolja är bra fett och olivolja-kallpressad som används kall ej uppvärmning. Stek i smör!

 

När det gäller kolhydrater

finns det mycket att säga men skall koncentrera mig på en viktigaste punkten och det är att mycket kolhydrater i din kost höjer ditt blodsocker. Det beror på att kolhydrater är stärkelse och det vet alla att stärkelse ombildas till glukos i blodet för att lättare kunna transporteras och komma till användning vid energiproduktionen. Men det är bara det att vi behöver inte så mycket glukos i blodet som en måltid med mycket kolhydrater ger, vad som då händer är att den överflödiga energiproduktionen måste ha någon stans att deponera sitt överskott för senare behov. Detta är något som vår organism utvecklat sedan miljoner år tillbaka och som vi inte kan förändra eller tänka bort. Detta överskott av energiproduktion eller energi om vi så vill är den övervikt som vi inte blivit av med sedan vi senast åt kolhydrater utan det fylls hela tiden på mer och mer överskottsenergi tills vi börjar märka det som övervikt.

Det förstår var och en att vi kan inte bara minska på kolhydrater utan att tillföra någon annan föda som ersättare. Därför behöver kroppen mer fett och proteiner. Det finns mycket att läsa om när det gäller LCHF kost som jag rekommenderar till mina patienter. Jag anser att en kraftigt överviktig bör gå över till LCHF kost men göra övergången sakta, helst över några veckor. För ett gott resultat bör den som är överviktig rådgöra med en terapeut som är utbildad. Terapeuten kan föreslå en individuell plan för övergång till LCHF.

Nyligen har Dr. Andreas Eenfeldt utkommit med en bok ”Matrevolutionen” som finns att köpa här!

Recension kommer senare i Feb-Mars!

 

Fördelen med genomgången sjukdom!

Publicerad 2011-01-09 18:38:03 i Min Praktik,
Barnsjukdomarna mässling, röda hund och påssjuka är naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt både på kort och lång sikt. Antroposofiska läkare har därför alltid ifrågasatt en generell vaccinering av alla barn, i synnerhet om den genomförs enligt gängse massvaccinationsprogram. Man föreslår i stället ett individuellt och differentierat tillvägagångssätt både vad gäller typ av och ålder för vaccinering.

Det har aldrig rapporterats några allvarliga komplikationer med restsymtom hos de 10 000-tals barn med mässling som behandlats enligt den antroposofiska medicinen. Läkare har i samband med mässling framför allt noterat framsteg i barnens utveckling.

Liknande erfarenheter gäller de två andra barnsjukdomarna. Mot bakgrund av dessa fakta avråder i allmänhet antroposofiska läkare från vaccinering mot dessa tre sjukdomar, men även här gäller individuellt hänsynstagande och framför allt föräldrarnas synpunkter och val.

Från läkarvetenskapen poängteras endast riskerna med barnsjukdomarna, framför allt för allvarliga neurologiska komplikationer efter hjärninflammation, medan uppgifter om sjukdomarnas positiva betydelse för barnets utveckling i allmänhet saknas. Som en konsekvens av detta betraktelsesätt arbetar Världshälsoorganisationen (WHO) med alla sina medlemsstater på målsättningen att genom massvaccinationsprogram utrota barnsjukdomarna. Först av dessa är mässling som skall vara utrotad senast år 2020.

I framför allt Järnatrakten utanför Södertälje insjuknade under perioden november 1994 till våren 1996 trehundra (300) barn, ungdomar och enstaka vuxna i mässling. Därigenom var det möjligt att för första gången i Sverige undersöka tidigare rapporter om att mässlingen inte ger några allvarliga bestående komplikationer behandlade enligt den antroposofiska medicinen samt att mässlingen vanligtvis innebär en mognadsprocess i barnets utveckling.

Under de snart två år som denna mässlingsrapport bearbetats har allt fler föräldrar runt om i landet börjat ställa frågor om nyttan och meningen med det officiella vaccinationsprogram som erbjuds barn i Sverige. Bakgrunden är bland annat forskning som visar att mässlingsvaccin rymmer en potentiell risk för biverkningar och dessutom kan innebära ökad risk för utveckling av allergi och diabetes mellitus(sockersjuka)hos barn.

Den mässlingsrapport som här presenteras har i en förkortad version skickats till Läkartidningen i hopp om att ge ett diskussionsunderlag för en mer nyanserad debatt om vaccinationsfrågan bland läkare och andra berörda yrkesgrupper. Enligt den referent som tidskriften anlitade fanns det många invändningar mot utformningen av den inskickade artikeln och den ansågs inte kunna revideras för att bli accepterad för publicering.

Referenten, som är infektionsläkare, kommenterar dessutom: "Ett så kraftigt påpekande som att mässlingen skulle vara en för personen gynnsam sjukdom kan jag inte acceptera". En förutsättning för att komma fram till nya insikter, på detta som på alla andra områden, är först och främst att man övervinner egna fördomar och befriar sig från färdiga föreställningar. Det står nu var och en fritt att själv bilda sig en mening om sakinnehållet i denna artikel. Studiens brister tas upp i diskussionsdelen.

Läkarens roll i vaccinationsfrågor borde i första hand vara att ge föräldrar så allsidig information som möjligt om fördelar och nackdelar med sjukdomar respektive vaccination och sedan försäkra sig om att föräldrarna känner sig fria att själva fatta det avgörande beslutet. Läkaren och övrig sjukvårdspersonal bör sedan respektera och stödja det beslut som föräldrarna till sist kommer fram till. Avstår föräldrarna från vaccination bör stödet självklart bestå i medicinsk hjälp och allmänna råd om barnet blir sjukt.

I anslutning till mässlingsrapporten redovisas internationella studier och forskningsresultat. Alla som på något sätt har med vaccinationsfrågor att göra finner förhoppningsvis fruktbara synpunkter att arbeta vidare med - föräldrar, läkare, BVC-sköterskor och politiker.

Jag vill uttala ett stort tack till mina kolleger på Vidarkliniken som varit till värdefull hjälp med råd och moraliskt stöd under hela arbetet. BVC-sköterskan Bis Langseth har bidragit med ovärdelig hjälp i mycket av det praktiska arbetet. Ett stort tack till Sune Nordvall och Jurgen Vater för hjälpen med redigeringsarbetet. Jag vänder mig med speciell stor tacksamhet till alla föräldrar vars beredvilliga insatser över huvud taget gjorde studien möjlig. Jag vill också yttrycka min beundran för ert mod att på ett så självklart sätt, vid barnets sjukbädd, ta konsekvenserna av ett en gång fattat beslut - att inte vaccinera mot mässling i övertygelsen om att detta är det bästa för barnets fortsatta utveckling.

Jag har tacksamt tagit emot ekonomiskt bidrag från
FALK- Föreningen för antroposofisk läkekonst
WELEDA AB
Staffan Gabrielsons Fond
Ett stort tack till Vidarstiftelsen som möjliggjort tryckningen.

Jackie Swartz leg.läk.
Husläkare-Vidarkliniken
Skolläkare
Verksam inom Läkepedagogik, Barn-och Ungdomspsykiatri.

Stoppa den ovetenskapliga drogutskrivningen inom psykiatrin

Publicerad 2011-01-01 19:58:27 i En sjuk sjukvård?,
Varje samhälle
har sina egna metoder för att missbruka och utnyttja sina mest utsatta medborgare: barn, kvinnor, äldre, etniska grupper, religiösa minoriteter, fattiga, psykiskt och politiskt oliktänkande, psykiskt nödställda, funktionshindrade, oliktänkande, avvikande levnadsmönster osv. Alla dessa grupper med olika variationer inom varje grupp blir och förblir offer av övergrepp i varierande grad i västerländska samhällen och över hela världen.

Det kommer heller aldrig
i något samhälle att försvinna eller förbjudas, dessa övergrepp kommer att utvidgas till den grad att enskilda medborgare rättfärdigar eller ignorerar dem och inte tar notis av dessa övergrepp. Liksom i det förflutna har allt missbruk haft moraliska, religiösa, patriotiska eller etniska orsaker. I den nya tiden har ett paradigmskifte skett, i dag ursäktas de värsta övergreppen med vetenskapliga och medicinska skäl – Detta är det moderna synsättet.

Naturvetenskap och medicin
har så framgångsrikt rationaliserat och motiverat vårt samhälles mest förödande och genomgripande form av barnmisshandel, att det förblir nästan helt förbisett, men är känt av alla levande vuxna och de flesta barnen. Förmodligen alla vuxna och halvvuxna barn i västerländska samhällen känner till och kan identifiera åtminstone ett barn som är offer för dessa övergrepp. Alla de som undervisar, coachar, administrerar eller på annat sätt tjänar våra barn känner var och en till att tiotals eller rent av hundratals barn är offer för denna typen av övergrepp mot barn. Vårat samhälles speciella form av barnmisshandel och förtryck, är den psykiatriska diagnosen och neddrogningen av våra barn.

Diagnoserna är oräkneliga
LD, ADHD, trotssyndrom, bipolära diagnoser, Aspergers och autistiska störningar med många varianter. Barn blir offer för psykologiska test som påstås identifiera frontallobens dysfunktioner som kännetecknas av ouppmärksamhet eller bristfälliga exekutiva funktioner. Liksom diagnoser har drogerna som ges till barn lavinartat engagerat varje klass av psykiatrisk medicinering, inklusive stimulantia, antidepressiva, lugnande, stabilisatorer till humör och anti psykotiska medel. Myndigheter i västvärlden har gett sitt officiella godkännande för att ge barn antipsykotiska medel såsom Risperdal, Zyprexa, Geodon och Serozuel.

Det är inte ovanligt
att hitta barn som är dämpade och krossade av psykiatriska droger. Mellan 10 till 20 procent av våra barn kommer någon gång att få en diagnos eller vara drogad. Dessa barn omfattar många barn i specialundervisning, fosterhem eller omhändertagna enligt LVU. Alla barn riskerar att pekas ut av psykiatriska myndigheter eller falla offer för psykiatriska droger. Det är de psykiatriska cocktails (droger) som är källan för dessa missförhållanden: Läkemedelsföretagen, den organiserade psykiatrins tillskyndare medicinen?, försäkringsbolag och många andra grupper som stöds av läkemedelsföretagen. Föräldrarna är vilseledda och skrämda av ”byråkrater” och ”myndigheter” som tyvärr medicinerar sina barn mot bättre vetande.

Två principer
är mycket tydliga här: Det första är att föräldrarna övertygas att deras barn har ”något fel” i huvudet, som bland annat är genetiskt korsade eller har obalanser i de biokemiska funktionerna. Dessa ”påståenden” är det säkraste sättet att beröva föräldrar och barn självkänsla, föräldraansvar, självbehärskning och hoppet om en ”ljus framtid”.

Ytterligare två principer
manar till eftertanke och verkliga, och sanningsenliga vetenskapliga bevis: Det första är att alla psykoaktiva substanser från alkohol och marijuana, minskar och äventyrar hjärnans normala funktioner och stör det vakna och kritiska sinnet, däri finns ingen förbättring av det psykiska beteendet. Och oavsett om vi gillar dessa känslor vi får från psykoaktiva substanser, som påverkar oss just genom att producera en typ av del – invalidiserande nedsättning av vårat mentala och andliga liv, så är de helt enkelt mycket giftiga för hjärncellerna. Vi kan kalla det för ett ”hjärn-handikapp” som uppstår av psykiatrisk drogbehandling.

Enligt vetenskapliga undersökningar
och fakta framlagda i många böcker och tidskrifter har de psykiatriska drogerna potentiellt fasansfulla, och dödliga biverkningar som kronisk depression och försvagad tillväxt av alla funktioner som orsakas av dessa stimulerande ämnen med diabetes, bullemi eller fetma, och vanprydande neurologiska sjukdomar och starkt förkortad livslängd på grund av ”antipsykotiska” agenter.

Var säker på att nya diagnoser
kommer att uppfinnas eller några av de mest ”antastliga” diagnoserna kommer att modifieras, liksom de kemiska strukturerna i dessa psykoaktiva droger kommer att förändras. De marknadsstyrda drogbehandlingarna kommer att förändras liksom de strategier som idag används för reklam och marknadsföring kommer alltid vara stötande och ”neurotiska” allt för att fortsätta att psykiskt diagnostisera och droga våra barn.

Låt dig inte vilseledas
av medicinska och vetenskapliga myndighetspersoner – journalister – psykiatriker att stödja detta skenande övergrepp mot barn. De styrande har alltid dragit nytta av systematiska övergrepp på kvinnor, barn och gamla samt minoriteter genom alla tider från institutioner som slaveri till förintelsen av judar, romer, handikappade och homosexuella. Den dolda agenda som tillåtit dessa övergrepp finns också idag, annars skulle aldrig nya övergrepp bestå. Avvisa myndighetspersonerna, lita på sunt förnuft, god etik och verklig vetenskap. Bli empatisk mot ditt och andras utsatta barn. Utbilda dig! Bli arg, ilsken, motiverad och engagerad. Hitta ditt eget sätt att se på dessa psykiatriska – sjukdomar, droger, filosofier.

Engagera dig i våra barns liv och framtid ty den är också vår!...

Kjell G. Holmsten
Naturmedicinare

Om

Min profilbild

Naturmedicin - Gammal kunskap i modern tappning

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela