Bota och Lindra humant

Stoppa den ovetenskapliga drogutskrivningen inom psykiatrin

Publicerad 2011-01-01 19:58:27 i En sjuk sjukvård?,
Varje samhälle
har sina egna metoder för att missbruka och utnyttja sina mest utsatta medborgare: barn, kvinnor, äldre, etniska grupper, religiösa minoriteter, fattiga, psykiskt och politiskt oliktänkande, psykiskt nödställda, funktionshindrade, oliktänkande, avvikande levnadsmönster osv. Alla dessa grupper med olika variationer inom varje grupp blir och förblir offer av övergrepp i varierande grad i västerländska samhällen och över hela världen.

Det kommer heller aldrig
i något samhälle att försvinna eller förbjudas, dessa övergrepp kommer att utvidgas till den grad att enskilda medborgare rättfärdigar eller ignorerar dem och inte tar notis av dessa övergrepp. Liksom i det förflutna har allt missbruk haft moraliska, religiösa, patriotiska eller etniska orsaker. I den nya tiden har ett paradigmskifte skett, i dag ursäktas de värsta övergreppen med vetenskapliga och medicinska skäl – Detta är det moderna synsättet.

Naturvetenskap och medicin
har så framgångsrikt rationaliserat och motiverat vårt samhälles mest förödande och genomgripande form av barnmisshandel, att det förblir nästan helt förbisett, men är känt av alla levande vuxna och de flesta barnen. Förmodligen alla vuxna och halvvuxna barn i västerländska samhällen känner till och kan identifiera åtminstone ett barn som är offer för dessa övergrepp. Alla de som undervisar, coachar, administrerar eller på annat sätt tjänar våra barn känner var och en till att tiotals eller rent av hundratals barn är offer för denna typen av övergrepp mot barn. Vårat samhälles speciella form av barnmisshandel och förtryck, är den psykiatriska diagnosen och neddrogningen av våra barn.

Diagnoserna är oräkneliga
LD, ADHD, trotssyndrom, bipolära diagnoser, Aspergers och autistiska störningar med många varianter. Barn blir offer för psykologiska test som påstås identifiera frontallobens dysfunktioner som kännetecknas av ouppmärksamhet eller bristfälliga exekutiva funktioner. Liksom diagnoser har drogerna som ges till barn lavinartat engagerat varje klass av psykiatrisk medicinering, inklusive stimulantia, antidepressiva, lugnande, stabilisatorer till humör och anti psykotiska medel. Myndigheter i västvärlden har gett sitt officiella godkännande för att ge barn antipsykotiska medel såsom Risperdal, Zyprexa, Geodon och Serozuel.

Det är inte ovanligt
att hitta barn som är dämpade och krossade av psykiatriska droger. Mellan 10 till 20 procent av våra barn kommer någon gång att få en diagnos eller vara drogad. Dessa barn omfattar många barn i specialundervisning, fosterhem eller omhändertagna enligt LVU. Alla barn riskerar att pekas ut av psykiatriska myndigheter eller falla offer för psykiatriska droger. Det är de psykiatriska cocktails (droger) som är källan för dessa missförhållanden: Läkemedelsföretagen, den organiserade psykiatrins tillskyndare medicinen?, försäkringsbolag och många andra grupper som stöds av läkemedelsföretagen. Föräldrarna är vilseledda och skrämda av ”byråkrater” och ”myndigheter” som tyvärr medicinerar sina barn mot bättre vetande.

Två principer
är mycket tydliga här: Det första är att föräldrarna övertygas att deras barn har ”något fel” i huvudet, som bland annat är genetiskt korsade eller har obalanser i de biokemiska funktionerna. Dessa ”påståenden” är det säkraste sättet att beröva föräldrar och barn självkänsla, föräldraansvar, självbehärskning och hoppet om en ”ljus framtid”.

Ytterligare två principer
manar till eftertanke och verkliga, och sanningsenliga vetenskapliga bevis: Det första är att alla psykoaktiva substanser från alkohol och marijuana, minskar och äventyrar hjärnans normala funktioner och stör det vakna och kritiska sinnet, däri finns ingen förbättring av det psykiska beteendet. Och oavsett om vi gillar dessa känslor vi får från psykoaktiva substanser, som påverkar oss just genom att producera en typ av del – invalidiserande nedsättning av vårat mentala och andliga liv, så är de helt enkelt mycket giftiga för hjärncellerna. Vi kan kalla det för ett ”hjärn-handikapp” som uppstår av psykiatrisk drogbehandling.

Enligt vetenskapliga undersökningar
och fakta framlagda i många böcker och tidskrifter har de psykiatriska drogerna potentiellt fasansfulla, och dödliga biverkningar som kronisk depression och försvagad tillväxt av alla funktioner som orsakas av dessa stimulerande ämnen med diabetes, bullemi eller fetma, och vanprydande neurologiska sjukdomar och starkt förkortad livslängd på grund av ”antipsykotiska” agenter.

Var säker på att nya diagnoser
kommer att uppfinnas eller några av de mest ”antastliga” diagnoserna kommer att modifieras, liksom de kemiska strukturerna i dessa psykoaktiva droger kommer att förändras. De marknadsstyrda drogbehandlingarna kommer att förändras liksom de strategier som idag används för reklam och marknadsföring kommer alltid vara stötande och ”neurotiska” allt för att fortsätta att psykiskt diagnostisera och droga våra barn.

Låt dig inte vilseledas
av medicinska och vetenskapliga myndighetspersoner – journalister – psykiatriker att stödja detta skenande övergrepp mot barn. De styrande har alltid dragit nytta av systematiska övergrepp på kvinnor, barn och gamla samt minoriteter genom alla tider från institutioner som slaveri till förintelsen av judar, romer, handikappade och homosexuella. Den dolda agenda som tillåtit dessa övergrepp finns också idag, annars skulle aldrig nya övergrepp bestå. Avvisa myndighetspersonerna, lita på sunt förnuft, god etik och verklig vetenskap. Bli empatisk mot ditt och andras utsatta barn. Utbilda dig! Bli arg, ilsken, motiverad och engagerad. Hitta ditt eget sätt att se på dessa psykiatriska – sjukdomar, droger, filosofier.

Engagera dig i våra barns liv och framtid ty den är också vår!...

Kjell G. Holmsten
Naturmedicinare

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Naturmedicin - Gammal kunskap i modern tappning

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela