Bota och Lindra humant

Dr Andrew Wakefield har rätt, därför förskjuts han av etablissemanget!

Publicerad 2014-02-17 11:27:00 i En sjuk sjukvård?, Kosttillskott & Vitamin-Mineraler, Min Praktik,

 
 
ag mins min ungdom när en cancerforskare, han var väl egentligen vetrinär forskade på THX! Det var thymusextrakt från kalvar som han injicerade i cancersjuka, folk med MS, diabetes mm. Han hånades i pressen och anklagades för kvacksalveri. Men fakta var att han hade köer, ja folk kom tidigt på mornarna till hans praktik för att vara säkra på att få behandling. Och detta pågick under flera år?!
 
Det märkliga var ju att THX sprutorna fungerade! Patienter blev friska eller förbättrade sin hälsa betydligt av denna "kvacksalvare". För folk är ju inte dumma, får man ingen hjälp av den konventionella vården då ser man sig om efter alternativ. Och alternativet var THX som fungerade. Läkemedelsmaffian har sett till så att deras grindvakter (Journalister, sjukvårdspersonal, politiker, byråkrater mm.) helt och hållet arbetar för koncensius!
 
Kvacksalveriet består idag av verkningsfulla toxiska terapier där den konventionella vården har ensamrätten och beslutandet över patienters hälsa. De verkningsfulla icke toxiska terapierna förtrycks och diskrimineras just för att de är icke toxiska. Idag ökar besöken hos de icke toxiska terapierna (Homeopati, Akupunktur, Kiropraktik, Energimedicinen, Naturläkare, Terapeuter mm.) 
 
Den alternativa icke toxiska vården diskrimineras idag och får inte något som helst stöd av det offentliga. Den höga momsen och skattesystemet missgynnar de patienter som söker sig till den icke toxiska alternativvården.
 
De människor som idag kämpar mot ett system som till 100% som gör allt för att förtrycka dem måste göra sin röst hörd. Ställ frågor till politikerna, rösta på det parti som har den mest medvetna agendan angående folks hälsa! Det är dags att sätta ner foten och säga ifrån.
 
Läs om Dr Andrew Wakefield....
 
 

Protocel ett fantastiskt alternativ mot Svampväxter

Publicerad 2013-09-20 17:23:00 i Homeopati, Min Praktik, Tumör? Nej Svamp,

 

 

 

 

Det finns alternativ som är starka icke-toxiska!

Tyvärr är en vanlig missuppfattning att alternativa icke-toxiska naturmedel inte har någon verkligt botande verkan just för att de inte är toxiska? Denna missuppfattning grundar sig på den villfarelsen att icke-toxiska medel kan endast lyckas om man upptäcker sin sporsäcksvamp (cancertumör) i god tid Men som i allt annat när det gäller folks vetskap om naturmedicin så kommer informationen ofta från okunniga journalister inom mainstream media. Tyvärr är det nämligen så att över 75% av all ”cancer” som diagnostiserats redan har spridd ”cancer” när de får sin diagnos. När denna allvarliga sjukdom väl spridits i din kropp har du som patient en mycket liten chans för bot genom konventionell behandling av din sporsäcksvamp (cancertumör), faktum är att icke-toxisk behandling är sista hoppet! Det finns visserligen inga 100 procentiga garantier för att icke-toxisk behandling skall bota i slutskedet av en ”cancer”, men en persons chanser är åtminstone mycket bättre med en stark alternativ metod som redan har visat sig ha hög botande-grad.

I boken ”överlista din cancer” förf. Tanya Harter Pierce och på hennes hemsida finns flera exempel på cancerpatienter med metastaserande ”cancer” (Sporsäcksvamp) som botat sig med icke-toxiska alternativa metoder. De kontroversiella konventionella toxiska metoder har sitt ursprung från en industri och forskning som utvecklade den mest effektiva senapsgasen i USA under 2:a världskriget.

Alla vet idag att konventionella toxiska behandlingar är notoriskt giftiga och ju längre en person använder dessa giftiga behandlingar, desto mindre chanser till ett långsiktigt botemedel som åstadkommer total hälsa är obefintligt. Kemoterapi, strålning och hormonblockerande läkemedel orsakar dig i stället allvarliga skador och toxiska förändringar i kroppen. Detta gör det svårare för en person att återhämta sig om de senare väljer att avsluta den konventionella behandlingen och prova något annat. Så när någon precis har fått sin diagnos säger, ”Jag kommer att börja med konventionell medicin först och om det inte fungerar, då provar jag något alternativ”, visserligen kan de fortfarande ha en chans med en alternativ icke-toxisk behandling. Men de kommer att minska sina chanser drastiskt, än de skulle ha haft om de börjat med en icke-toxisk behandling så snart de diagnostiserades. Personen kan vara så illa skadad av tiden under den konventionella behandlingen, antingen på grund av att sporsäcksvampen (cancern) sprider sig vidare eller toxiciteten av de konventionella behandlingarna, att de har minskat sin chans till full återhämtning. Det är därför mycket bättre att veta om alla dina alternativ i förväg och börja på ett bra giftfritt sätt av behandling än att börja för sent, speciellt om dina sporsäckmicrober (cancerceller) redan har spridit sig.

 

Var ytterst restriktiv med nålbiopsier

Tyvärr förekommer det mycket nålbiopsier inom den toxiska konventionella vården. Problemet är att när nålen dras tillbaka ur en massa, och om det sedan visar sig att det är en sporsäcksvamp (cancertumör) kommer vissa angripna celler fly tillsammans med nålen på väg ut. Vilket ger dem möjlighet att spridas till andra delar av kroppen utanför den ursprungliga växten. Man har sett vid senare scanning när biopsi redan utförts hur det växt (tumörer) längs vägen av nålen som drogs ut. Detta innebar att biopsin i själva förfarandet orsakade en ny tumör vid sidan om den borttagna tumören, detta gjorde också att den nya tumören blev svårare att avlägsna kirurgiskt via lumpectomy. Detta finns också beskrivet i andra fall hos män med prostatacancer och även andra fall av cancer som utsätts för nålbiopsier. Det finns fler exempel på män som alla hade tidig upptäckt prostatacancer och fick sin prostatakörtel bortopererad, som efter 4-6 år senare var förvånade över att finna att de hade cancer som spridits över deras ben och andra ställen i kroppen. Prostataoperationer utförs aldrig utan att det först gjorts en biopsi, denna biopsi var sedan orsaken till att dessa män drabbades av en förödande och mycket mer avancerad form av ”cancer”. Deras onkologer sa efter operationen att ”vi har allt” men inte de mikroskopiska celler som undkommit nålen och inledde en spridning av ”cancern” i hela kroppen.

Sluta äta socker och kolhydrater!

Alla microber och svampväxter (cancertumörer) måste ha glukos för att överleva. Orsaken till detta är att, till skillnad från normala friska celler, måste ”cancerceller” förlita sig på den anaeroba metabolism som kallas ”glykolys” för metaboliserande energi. Därför kallas elakartade ”cancerceller” för ”obligata glukos metabolism”. De kan helt enkelt inte överleva utan socker. Vitt socker är det mes effektiva sättet att mata ”cancerceller” det de behöver för att överleva. Bland kolhydrater är vitt mjöl i bröd och pasta den form som fort omvandlas till glukos i kroppen och därför också matar ”cancerceller” med energi rik föda för tillväxt. Avstå därför helt socker och vitt mjöl om du har en onormal cellväxt, eller har blivit frisk.

Undvik Mammografi.

Det finns många studier som har visat att mammografi är inte bara extremt ineffektivt på att upptäcka svampväxt (cancertumörer), vilket resulterar i många falska positiva såväl som falska negativa, men också kan orsaka ”cancer” eller främja spridningen av det om du har det. Även om det inte finns någon tidig-upptäckt test som är perfekt, är termografi mycket mer exakt än mammografi, och helt säkert icke invasiv.

Varje person som väljer en alternativ, icke-toxisk metod måste göra sin hemläxa väl!

Om du vill använda en alternativ icke-toxisk metod måste du sätta dig in i den behandling du har valt för att uppnå optimala resultat. (Läs så mycket du kan om metoder, prata med konsulter, naturläkare och de som överlevt efter att ha använt en metod framgångsrikt). Exempel finns i boken ”överlista din cancer” där bland annat Protocel finns med i hela 4 kapitel.

Protocel

Protocel bygger på en mycket tidig upptäckt av nobelpristagaren dr Otto Warburg som hävdade att all cancerceller i första hand är anaeroba. Cancerceller (använder denna betäckning eftersom Protocel fungerar efter denna princip om cancer) använder i första hand jäsning (fermentering) av glukos för att få det mesta av sin energi, i stället för att som alla normala friska celler gör i första hand använda syre som hjälp för  att ”bränna” energi av olika ämnen. O.W hävdade att den främsta skillnaden mellan cancerceller och andra sjuka celler och normala friska celler är att friska celler är aeroba och cancerceller är anaeroba när det gäller hur de producerar energi åt sig själva. Protocel riktar helt enkelt in sig på anaeroba celler genom att störa deras cellandning eller energiproduktion. Eftersom friska celler i kroppen alltid är aeroba, skadas de inte. Protocel är effektivt just för att de på ett kraftfullt sätt riktar in sig på de anaeroba cellerna i kroppen utan att skada friska celler i kroppen. Protocel är därför effektivt vid alla sjukliga processer som har anaeroba celler i sin sjukdomsprocess. Visserligen skapades produkten från början för att just bota cancer av en kemist Jim Sheridan. Men idag används Protocel mot många kroniska sjukdomar som artrit, kronisk trötthet, diabetes, ms, virusinfektioner som hiv!

Hur fungerar då Protocel?

Om jag skall sammanfatta hur Protocel fungerar så fungerar denna kemiska produkt (Protocel 50 och 23): Protocel tas regelbundet i 4 doser varje dygn var 6:e timma. Dessa doser sänker kemiskt den elektriska spännigen (kapacitans) en aning i varje cell i kroppen. Kapacitansen sänks alltså cirka 10-15% och Protocel åstadkommer detta genom att störa produktionen av atp (adenosintrifofat) i cellen. Anaeroba celler får ju sin energi genom jäsning av glukos eller glykolys, i stället för genom oxidation som i normala celler, fungerar de på en minimal energinivå och upp rätthåller en lägre spänning än normala celler. Spänningsminskningen som orsakas av Protocel gör att cancercellernas energinivå sänks till en punkt under det minimum av energi som de behöver för att förbli intakta. Av denna minskning av energinivån bryts cancercellerna ned eller ”lyserar” till ofarligt protein. De anaeroba cellerna faller ihop och bryts isär. Inga friska celler skadas av denna process utan upprätthåller däremot en hög spänningsnivå att den lilla spänningsminskning som orsakas av Protocel inte skadar dem. Detta är anledningen till att Protocel är dödligt för cancerceller men oskadligt för resten av kroppen.

Fallstudie: Cancer i det centrala nervsystemet std:IV

Elona blev diagnostiserad för en mycket sällsynt form av cancer i nervsystemet. Denna cancer är enligt den konventionella cancervården alltid dödlig. Hon hade just fött femlingar. Hon hade svåra smärtor när barnen var två och en halv vecka gamla. Hon gjorde en dt-undersökning som påvisade denna mycket dödlig cancerform. Elona opererades för sin tumör och blev förlamad från midjan och nedåt och fick veta att tumören var elakartad och att de inte kunde ta birot all cancer i hennes ryggrad. Hon fick dödsbudet att hon inte skulle komma att överleva tills de fyra barnens ett årsdag. Många människor fick kännedom om hennes svåra sjukdom och att läkarna ville sätta in en mycket svår och riskfull kemoterapi. Hennes konventionella alternativ var inte bra. Människor började därför höra av sig till Elona och hennes man, ett av förslagen till behandling var Cancell (Protocel) som det hette på den tiden. Först var Elona skeptisk till att använda Cancel men hennes man trodde på Cancells möjligheter och den 12 november 1989 började Elona ta Cancel. Hon avstod all konventionell behandling såsom kemoterapi och strålning. Elona berättar att efter några veckor började hon märka en förbättring av sitt tillstånd, men hon  kunde fortfarande inte gå. Det tog bara 18 timmar efter att hon började administrera Cancel som hon började eliminera restprodukterna från cancern. ”Cancern fullkomligt strömmade ur henne” berätta Elona: hon kräktes upp det, hennes tarmtömningar var extremt lösa och trådiga och flitigt förekommande. Elona blev av med cancern via sin urin, och genom hennes näsa. Hon svettades rikligt, och hade varma och kalla vallningar och nattliga svettningar. I två år fortsatte Elona lysera sin cancer, redan efter tre och en halv månad efter att hon började ta cancel, var otroligt nog de nya bilddiagnostiska undersökningarna av hjärnan och hela ryggmärgen negativa vad gällde tecken på cancer. Elona tog Cancel under nästan tre år för att vara säker på att cancern var borta. Det har nu gått 18 år sedan Elona fick sin svåra cancersjukdom och födde sina femlingar som nu är fyra eftersom en dog i tidig ålder. Flera berättelser finns att läsa på nätet och i boken.

För mer information om Protocel och alternativ cancerbehandling som är garanterat giftfri titta in på E-post - kjell52@speedmail.se

Den som vill lära sig mer grundligt hur Protocel fungerar måste köpa boken ”överlista din cancer”. Boken och mer information om Protocel i Sverige finns på hemsidan www.mednature.se

Författarens hemsida: http://outsmartyourcancer.com/index.html

Microber, Candida och svamptillväxt

Publicerad 2013-06-27 13:44:00 i En sjuk sjukvård?, Kosttillskott & Vitamin-Mineraler, Min Praktik, Tumör? Nej Svamp,

Elmina Kliniken Örebro
 
 
 
Salvestrol botar dig från microber och Svamptillväxt i din kropp.
Utdrag från patientfall där Salvestrol används mycket effektivt.
Kom ihåg att alltid anlita en kunnig Naturläkare som är speciellt utbildad på Candida och Svamptillväxt. Den konventionella sjukvården ignorerar dessa upptäckter inom microb och svampväxter i försurade och näringsbrister försvagade kroppar. Endast en kunnig Naturterapeut inom detta område bör tillfrågas.
 
Kom ihåg, avbryt inga behandlingar som din vanliga läkare ordinerat, rådgör och lär dig i stället vad din kropp behöver för att bekämpa sjukdom.
 
Salvestrol är endast en metod att bekämpa svampväxt, det finns flera!
 
Kostomläggning är ibland tvingande (avstå ex. Socker och kolhydrater vid all svampväxt i kroppen)
 
Vitaminer och Mineraler är a och o vid alla hälsobefrämjande behandlingar!....
 
Här kommer flera fall som tillfrisknat efter behandling med Salvestrol, exempel följer....
 

Den första delen av Salvestrol botemedel mot svamptillväxt och anhopning av microber. Detta är min och många med mig vedertagna filosofi att det som den konventionella sjukvården kallar för cancertumör inte är det utan svamptillväxt.

Case # 511. Steg 3 Hodgkinâ € ™ s Lymfom

En 66-årig man fick diagnosen Steg 3 Hodgkins Lymfom. Undersökning visade en rad olika tumörer i lymfkörtlar i halsen, bröstet, buken och ljumsken. Vissa av dessa tumörer närmade 3 cm i diameter. Patienten hade lidit betydande viktnedgång,

aptitlöshet, och upplevt smärta i området för hans hals, mage och ljumske. Smärtan var betydande med patienten ta starka värktabletter för detta. En endoskopisk undersökning användes för att erhålla material för biopsi. En diagnos av etapp 3 Hodgkinâ € ™ s lymfom bekräftades. Patienten fick rådet att hans läkare ansåg att han hade någon som två lämnade år innan sjukdomen skulle avsluta sitt liv.

En månad senare en kurs av kemoterapi gavs och upprätthölls under sex månader (inklusive doxorubicin, bleomycin, vinblastin och Dakarbazin). Ingen strålbehandling gavs. Denna individ fann kemoterapi mycket svårt att tolerera. Efter sex månader kemoterapin avslutades. Imaging visade att de ursprungliga tumörerna i halsen, buken och ljumsken fortfarande kvar, och de i hans hals och buk visade tecken på fortsatt tillväxt under loppet av kemoterapi. Ingen ytterligare behandling tillhandahölls.

En månad efter utgången av hans kemoterapi denna gentleman började med en kurs i Salvestrol Platinum. Detta omfattade fyra Salvestrol Platina (1,000 poäng) kapslar, med två kapslar på morgonen och två kapslar på kvällen efter måltid (4 000 poäng per dag). Denna nivå av salvestrol tillskott utfördes under 6 månader. Det fanns ingen annan samtidig behandling, gjordes inga kostförändringar gjorda och inga ytterligare tillskott användes. Hans aptit normaliserades ganska snabbt efter att ha börjat ta Salvestrol och han började att återfå den vikt som han hade förlorat.

Efter 6 månader, en uppföljning besök med sin onkolog avslöjade att de tumörer som hade kvar efter sin kemoterapi nu var borta. Den onkolog sa till honom att han var i remission. Denne herre har följts upp med intervall på tre månader, och varje besök sedan har bekräftat att han är fri cancer.

Case # 513 Lungcancer

Hjälpt till att bota min bror i lagar Lungcancer

Dessa Salvestrol användes för att slå ut min bror i lagar lungcancer under en period av två månader. Denna naturliga giftfri behandling gjorde tumörerna i lungorna, rygg och bäcken "smälter bort". Hans läkare kallar honom "Miracle Man". Hans läkare är inte tillåtet att använda "alternativa mediciner", så jag gjorde research, köpte Salvestrol och hade dem levereras till honom i mitten av juli 2010. I mitten av september 2010 är alla tumörer gått från hans lungor och rygg och en i hans bäcken är hälften så stor och krymper. Gör mig en troende. Man noterar han berättade var att Salvestrol "upprörd magen". Gör din cancer offret ett "mirakel" personen också. Stort stöd från Shen Kliniken.

Case # 14 Lung Cancer

Om ett par månader sedan fick jag ett samtal från Storbritannien, (jag bor i Australien) att min syster hade lungcancer som hade spridit sig till hjärnan och hon var endast får palliativ vård, som hon fick veta att det inte fanns någonting kvar i vägen för behandling för henne. Eftersom hon inte verkar ha något att förlora, föreslog jag att hon försöker Salvestrol, eftersom de är tillgängliga i Storbritannien och inte dyrt.

Igår fick jag ett telefonsamtal från min bror, som informerade mig om att min syster hade en checkup och läkarna var förvånade att hjärnan Mets var nästan omöjlig att upptäcka och hennes lungor hade börjat läka. Eftersom hon inte fick någon annan kurativ behandling, kan jag bara anta att Salvestrol var orsaken till hennes framsteg.

Case # 15 livmoderhalscancer och äggstockscancer

Hej, har läst jag just din artikel om den inverkan som Salvestrol har på hudtumörer. Min mamma fick diagnosen äggstockscancer två år sedan, och fortfarande får behandling för det. En vän till mig berättade om någon hon kände som hade lyckats befria sig av steg 4 livmoderhalscancer genom att ta 2 salvestrol platina kapslar om dagen, så jag genast fick min mamma att börja ta dem på en daglig basis. Samt ha äggstockscancer min mamma hade en basalcellscancer på ryggen, som hade funnits i ca 5 år. Det skulle gråta och blöda och skulle ofta vara ganska smärtsamt, men sedan han Salvestrol det har torkat upp och helt läkt över. Vi var förbluffad! De salvestrol kapslarna fungerar mirakel!

Case # 516 testikelcancer

Jag har sammanställt en förteckning över behandlingar som framgångsrikt används för att behandla min testikel (etapp 4) tumör. Efter att ha fått diagnosen denna elakartad form av cancer, avvisade jag det starkt ges råd att ha min högra testikel bortopererad. Detta tillvägagångssätt var faktiskt föreslogs för mig av fem separata konsulter och registratorer. Resultatet av mitt beslut att själv behandla sjukdomen, vilket bevittnades via ett ultraljud skanning, är att min tumör har minskat i vikt under en period av 10 månader från dess topp på 4 cm (betydligt större i själva verket än den mottagande testikel) till sitt nuvarande utseende som en vag skugga på mindre än 1 cm i diameter. Min framgångsrik egen behandling bestod av en strategi i två etapper. För det första att förbättra kosten för att ge näring till kroppen, och dels tar Salvestrol tillskott för att behandla den bakomliggande orsaken. Mitt protokoll var att ändra kosten till ett uteslutande organiskt (ej bearbetade) livsmedel, grön och röd baserad kost. Tagna Kosttillskott var en Salvestrol Platinum (2000 poäng) kapsel per dag tillsammans med C-vitamin och kosttillskott jod. Skulle någon annan vilja följa i mina fotspår, helande från cancer är en helt reproducerbart, realistiskt mål. Jag tror dock inte garantera att de steg som jag tog skulle arbeta för någon annan, eftersom varje fall historien är annorlunda och cancer kräver en verkligt personlig helande resa att gå bortom, och genomleva. Detta brev är skrivet i kärlek och ljus, med varje bön för alla våra medmänniskor som vandrar vägen för att uppleva cancer i denna livstid.

Case # 517 testikelcancer

http://curezone.com/forums/fm.asp?i=1199484

Jag känner en kille som personligen som blev botad av testikelcancer genom att gå på en vegan kost, motionera och ta "Salvestrol":

Case # 518 Äggstockscancer

År 2004 introducerades jag till en 53-årig kvinna som fick diagnosen steg IV äggstockscancer som i stor utsträckning hade metastaser runt hennes kropp. Hon var en ivrig golfspelare men hade gett upp sporten på grund av sin ohälsa. När jag träffade henne hon såg mycket sjuk faktiskt. Jag förklarade för henne att vi alla har en speciell enzym i kroppen som kan förstöra cancer, men detta måste utlösas av Salvestrol att arbeta. Hon började med en kapsel Salvestrol Platinum varje dag under en period av 6 månader. Det var ingen plötslig förändring i hennes tillstånd, men långsamt fanns säkra tecken på förbättring. Hon började känna gradvis bättre eftersom månaderna gick, och efter 3 månader tumörerna började tillbakagång. Denna regression fortsatte på en långsam men säker takt förrän efter 6 månader fanns inga tecken på någon cancer kvar. Vid denna tidpunkt kände hon väl nog att ta upp hennes favoritsport golf spela igen med vänner. Hon har fortsatt att ta Salvestrol Shield (350 poäng) varje dag sedan för att förhindra att cancern återkommer. Jag träffade henne nyligen, 8 år efter att hon fick diagnosen, och hon såg så levande och full av liv. Det är svårt att tro att hon är samma kvinna som jag först blev intoduced att backa under 2004. I efterhand tror jag att hon skulle ha återhämtat sig mycket snabbare genom att ta Salvestrol Platinum kapslar 3 gånger dagligen.

Case # 519 kronisk lymfatisk leukemi

Min mamma introducerade mig till hennes vän, en 81-årig kvinna som hade diagnostiserats med kronisk lymfatisk leukemi. När jag träffade henne hade hon en stor 3 cm tumör i lymfkörtlar i halsen och var att hitta äta svårt. Hon hade också problem med att sova på grund av svullnad och ömhet i lymfkörtlarna under armarna och i ljumsken. Hon såg inte alls bra och hade en askgrå hy. Jag förklarade för henne hur Salvestrol fungerar naturligt genom att utlösa förstörelsen av cancerceller inifrån. Hon började med en kapsel Salvestrol Platinum varje dag under en period av tre månader. Under denna tid fanns det en markant förbättring av hennes tillstånd. Tumören i halsen började krympa snabbt och reducerades till halva sin storlek inom 1 månad. Den svullnad i lymfkörtlarna också snabbt avtagit och hon kunde börja sova ordentligt igen. Efter 2 månader tumören i hennes hals hade gått. Efter 3 månader återvände hon till sin läkare som förklarade att det inte fanns några tecken på cancer i hennes kropp. Hon har fortsatt med 1 Salvestrol Shield dagligen både som en förebyggande åtgärd mot cancern tillbaka, och eftersom hon säger att Salvestrol få henne att må bra. Jag träffade henne nyligen, 6 månader efter att hon fick diagnosen, och hon såg mycket frisk med en rosig hy. Den snabba svarsfrekvensen är här imponerande och detta skedde vid en dos av endast en kapsel av Salvestrol Platinum dagligen.

Case # 520 bukspottkörtelcancer

Jag fick reda på i november 2010 att jag var obotligt sjuk med dödlig cancer i bukspottkörteln. När läkarna sa att jag hade bara 6 månader kvar att leva Jag var i fullständig chock. Tumören var så stor att de inte kunde ta bort det. Att få kemoterapi var oundvikligt, men det misslyckades med att minska storleken på tumörerna.

Jag har tagit Salvestrol Platinum för nästan ett år nu, med en dos på 4000 punkter per dag. Efter 6 månader av att ta detta följande undersökning på sjukhuset visade att tumören hade krympt från 3,5 cm till 1,5 cm som läkarna sa var bättre än under kemoterapi. De blodvärden var alltid mycket bra, vilket var ovanligt för min sjukdom. Efter ytterligare 3 månader tumören var endast 0,8 cm i storlek. Ingen kunde förstå det som jag har läkt så bra. Jag är mycket övertygad om att Salvestrol hjälpte mig bekämpa cancern. Hittills har jag bara hört positiva kommentarer om det och jag rekommenderar det. För mig är det räddar liv.

Case # 521 njurcancer

Efter avlägsnande av en njure med en stor 5 cm tumör ungefär 4 månader sedan deltog jag i ett seminarium av professor Dan Burke, co-upptäckaren av Salvestrol, som visade imponerande potential Salvestrol mot cancer. Kort därefter fick jag veta av min läkare om möjligheterna av ett test för fria tumörceller i kroppen. Detta test har en tröskel för "118." Min blodtest resulterade i en signifikant "143", som har en hög sannolikhet för metastaserande. Han rekommenderade jag tog en daglig dos på 10 000 poäng Salvestrol en dag i en månad. Testet efter denna månad visade ett imponerande resultat: "126". Jag har kvar min nuvarande kost och kosttillskott salvestrol för 3 månader. Mitt test är under â € œ118â €?? och IA € ™ m nu i remission.

Case # 522 multipelt myelom

Jag har Multipel Myelomaen MM

Vid 70 års ålder fick jag diagnosen reumatisk polymyalgi och multipelt myelom, som attackerar mina njurar. Dessa var långsamt bli igensatt av proteiner från MM. Jag råddes Salvestrol Platinum gång dagligen. Detta är en naturlig produkt som görs i Storbritannien. Det har stabiliserat mitt tillstånd nu i sex år i rad.

Case # 523

Min kompis hade cancer som hade spridit sig i hela hans kropp och han köpte höga piller dos salvestrol och inom 3 månader var klart av cancer. Hans doc häpnade ... gav honom 6 månader ursprungligen att leva

Case # 524

Icke-Hodgkins lymfom

Tänkte jag måste vidarebefordra information.

Jag var i kontakt med någon som jag träffade på en stödgrupp möte, och hans fru har haft salvestrol tillskott för Non-Hodgkins lymfom.

Hon har tagit Salvestrol kapslar i 2 månader och hennes sista datortomografi visade en stor minskning i 2 av sina tumörer. Salvestrol är växtbaserad produkt som har visat att bara agera på sjuka celler inte friska. Om du har cancer det verkar genom att interagera med ett enzym för att producera en substans som är toxisk för cancerceller och hjälper till att förstöra dem. Om du bara har friska celler det utsöndras av kroppen naturligt. Den är fullständigt icke-toxiskt och är tillverkad av naturliga vegetabiliska derivat.

Om författaren

Professor Gerry Potter är chef för Cancer Drug Discovery Group och upptäckaren av Salvestrol - denna artikel är skriven så att fler människor kan lära sig om de hälsomässiga fördelarna av Salvestrol

Kom gärna med frågor, tips, idéer mm. till kjellgh@speedmail.se

 

Sluta banta - Det är meningslöst och bortkastad tid

Publicerad 2011-01-12 15:52:15 i Min Praktik,

Varför finns överviktiga? När majoriteten aldrig går upp i vikt! 

Observera att dessa råd

som jag ger vid övervikt inte kan och inte är meningen att hjälpa alla överviktiga, men de är absolut bättre än bantning! Det är ju så att några inte tål att äta för mycket fett, andra kan inte klara sig utan kolhydrater? Vi är alla olika och vår matsmältningsapparat är inte identiska med andra individer, inom en familj eller inom en släkt kan det röra sig om flera olika matsmältningssystem. En del tål att röka i 90 år och fortfarande har hälsa, andra dör i lungcancer efter att ha rökt i några månader? Några kan äta hur mycket de vill utan att gå upp i vikt andra blir överviktiga när de köper en semla i veckan osv. Dessa råd jag ger vid övervikt är meningen att var och en skall ta till sig efter att ha bantat och försökt alla möjliga sätt att gå ner i vikt, det viktiga är att varje människa lär känna sin egen kropp!

 

Alla vet att när vi äter så går vi tillfälligt upp i vikt,

det är enkelt och helt rätt. Men jag och majoriteten med mig går ner till ”normalvikt” dagen efter igen, men överviktiga behåller det mesta av gårdagens måltid som övervikt. Vad beror detta på?

Jag skall försöka bena ut de senaste rönen och forskning angående orsaker till att vissa blir feta men andra inte. Som ni förstår finns det flera orsaker till att friska och sjuka människor blir feta, det finns inte bara en orsak. En frisk person kan ha flera inneboende genetiska förutsättningar för att blir överviktig, men en sjuk person kan ha en eller två orsaker till sin övervikt som jag fortsättningsvis fortsätter att kalla det för. Att kalla någon för fet är en hämsko för hans chans till att bli fri från sin övervikt, det skapar motstånd helt enkelt till att åstadkomma förändring, då är det bättre att använda sig av klädmått eller övervikt.

 

Jag brukar sätta gränsen vid övervikt vid den längd man har med 100cm och ta det som går över 100cm som ens normalvikt. Om jag är 178 cm lång bör alltså min idealvikt ligga runt 75-80 kg, över detta räknas jag som överviktig. När jag börjar känna av min övervikt, som ett kroppsligt eller psykologiskt besvär börjar jag tänka på åtgärder för att gå ner i vikt. Vill man gå ner i vikt skall man inte börja banta utan leta efter fel i sitt dagliga födointag eller andra orsaker till min övervikt (som mediciner, fel föda, sjukdom, arv, ålder mm).

Observera att normalvikt gäller friska och inte havande/födande/blivande mammor samt människor över 50 år.

 

All övervikt

anser jag beror på fel i matsmältningfunktionen, (magsäck, magsafter, enzymer, tarmfunktioner, tarmbakterier, körtlar, lever, arv, cellmetabolismen o övriga cellfunktioner mm.) som är en mycket komplicerad mänsklig funktion och ytterst viktigt, absolut den viktigaste för den mänskliga överlevnaden. När det blir något fel eller störning i dessa funktioner infinner sig genast sjukdom och övervikt eller undervikt, denna undervikt kommer jag att skriva om vid ett senare tillfälle. Man kan säga att all sjukdom, ohälsa, övervikt utgår från det dåligt fungerande matsmältningsfunktioner och cellernas näringsupptag.

 

I USA som ju är överviktens hemland har flera studier visat att överviktiga människor har olika tarmbakterier än normalviktiga och underviktiga människor. Man kan likna tarmens bakterieflora vid ett levande ekosystem fullt med bra och dåliga bakterier. Dessa bakterier utför en mängd olika funktioner som att utvinna kalorier från maten. En bakterie vid namn Firmicutes verkar vara mer effektiv att omvandla komplexa sockerarter och deponera dessa kalorier via insulinfunktioner till fett. I en studie på överviktiga som gått ner i vikt ökade den nyttiga bacteroidetes samtidigt som firmicutes minskade markant.

 

Övervikt och förgiftning eller höga toxinvärden i blodet.

Vad är ett toxin eller gift?

 

Gift är ämnen som betecknar kemiska substanser som kan skada kroppen och cellernas normala funktioner. Det finns inga gränsvärden för hur mycket eller litet din kropp tål, det är högst individuellt och en del tål därför mer gifter men andra tål inte något gift alls. De gränsvärden som myndigheter försöker inbilla oss att den mänskliga organismen tål? Är ren och skär bluff. Låga doser kan leda till stora skador som ibland kan vara allvarligare än enstaka höga doser. Det beror på att höga doser kan utlösa skyddsmekanismer hos kroppen eller celler men låga doser under lång tid inte har något skyddssystem alls.

 

Toxiners inverkan på cellfunktioner och kroppen

kan uppfatta toxinet som ett naturligt näringsämne, när det skall passera de naturliga passagevägarna ”fastnar” det och blockerar sedan upptaget av naturliga näringsämnen. Kroppen drabbas då av brist av ett eller flera näringsämnen, eller av oförmåga att göra sig av med slaggprodukter som vissa syntetiska ämnen. Kroppen uppfattar också toxinet som ett naturligt näringsämne och låter det passera in i kroppen och till de celler som arbetar med i matsmältningsapparaten. När detta sker finns det inte någon fungerande väg ut. Giftet samlas då i ökande mängder inuti kroppen tills de naturliga funktionerna hotas.

Toxinerna hindrar sedan de naturliga kemiska processerna som äger rum i cellerna och till slut i hela kroppen. Dessa toxiners inverkan på det försämrade näringsupptaget och det systemfel som det innebär att cellernas naturliga funktioner försämras ökar deponeringen av matsmältningsgifter och dåliga fetter som transfetter. Övervikten kan sägas vara orsaken av ett långt och allvarligt toxinangrepp.

 

Avgiftning

är det absolut viktigaste när man misstänker att övervikten beror på ett för högt toxinvärde i blodet.

Men och det är det viktigaste! Man bör inte själv försöka avgifta sin kropp. Man måste för det första försöka utröna vilket eller vilka gifter i kroppen som är det mest störande eller skadliga. Innan man över huvud taget börjar med någon avgiftning måste kroppens viktigaste avgiftningsorgan vara i mycket god kondition. De viktigaste är hela matsmältningsapparaten (Mage, magsaft, tarmar, bakterieflora, lever, njurar, galla) sedan kommer lungor, hud och till sist den mentala kapaciteten?!

Ja det kan låta konstigt men faktum är att om inte den mentala kapaciteten är väl förberedd på en avgiftning och dess toxinorsaker kan man inte åstadkomma en perfekt avgiftning, utan den mentala kapaciteten kommer hela tiden att förhindra hela avgiftnings processen. Så jag brukar ge rådet att arbeta mentalt först och samtidigt förbättra din tarmfunktion för att senare inkludera olika avgiftningsprogram.

 

För att åstadkomma en förändring

till normalvikt, se ovan, måste en avgiftning och ett stopp av de störande ”förgiftande” ämnena genomföras.

Framförallt gäller det att utröna vad det är som är mest allvarligt för stunden och som snabbast går att förändra. Det kan gälla födan – Vad för sorts fetter äter jag mest av? Animaliskt (naturligt) fett eller för människan onaturliga fetter som växtfetter och transfetter. Är det de senare fettet som används mest måste den överviktige övergå till animaliskt fett som djurfetter, smör, grädde, ägg, cocosolja är bra fett och olivolja-kallpressad som används kall ej uppvärmning. Stek i smör!

 

När det gäller kolhydrater

finns det mycket att säga men skall koncentrera mig på en viktigaste punkten och det är att mycket kolhydrater i din kost höjer ditt blodsocker. Det beror på att kolhydrater är stärkelse och det vet alla att stärkelse ombildas till glukos i blodet för att lättare kunna transporteras och komma till användning vid energiproduktionen. Men det är bara det att vi behöver inte så mycket glukos i blodet som en måltid med mycket kolhydrater ger, vad som då händer är att den överflödiga energiproduktionen måste ha någon stans att deponera sitt överskott för senare behov. Detta är något som vår organism utvecklat sedan miljoner år tillbaka och som vi inte kan förändra eller tänka bort. Detta överskott av energiproduktion eller energi om vi så vill är den övervikt som vi inte blivit av med sedan vi senast åt kolhydrater utan det fylls hela tiden på mer och mer överskottsenergi tills vi börjar märka det som övervikt.

Det förstår var och en att vi kan inte bara minska på kolhydrater utan att tillföra någon annan föda som ersättare. Därför behöver kroppen mer fett och proteiner. Det finns mycket att läsa om när det gäller LCHF kost som jag rekommenderar till mina patienter. Jag anser att en kraftigt överviktig bör gå över till LCHF kost men göra övergången sakta, helst över några veckor. För ett gott resultat bör den som är överviktig rådgöra med en terapeut som är utbildad. Terapeuten kan föreslå en individuell plan för övergång till LCHF.

Nyligen har Dr. Andreas Eenfeldt utkommit med en bok ”Matrevolutionen” som finns att köpa här!

Recension kommer senare i Feb-Mars!

 

Fördelen med genomgången sjukdom!

Publicerad 2011-01-09 18:38:03 i Min Praktik,
Barnsjukdomarna mässling, röda hund och påssjuka är naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt både på kort och lång sikt. Antroposofiska läkare har därför alltid ifrågasatt en generell vaccinering av alla barn, i synnerhet om den genomförs enligt gängse massvaccinationsprogram. Man föreslår i stället ett individuellt och differentierat tillvägagångssätt både vad gäller typ av och ålder för vaccinering.

Det har aldrig rapporterats några allvarliga komplikationer med restsymtom hos de 10 000-tals barn med mässling som behandlats enligt den antroposofiska medicinen. Läkare har i samband med mässling framför allt noterat framsteg i barnens utveckling.

Liknande erfarenheter gäller de två andra barnsjukdomarna. Mot bakgrund av dessa fakta avråder i allmänhet antroposofiska läkare från vaccinering mot dessa tre sjukdomar, men även här gäller individuellt hänsynstagande och framför allt föräldrarnas synpunkter och val.

Från läkarvetenskapen poängteras endast riskerna med barnsjukdomarna, framför allt för allvarliga neurologiska komplikationer efter hjärninflammation, medan uppgifter om sjukdomarnas positiva betydelse för barnets utveckling i allmänhet saknas. Som en konsekvens av detta betraktelsesätt arbetar Världshälsoorganisationen (WHO) med alla sina medlemsstater på målsättningen att genom massvaccinationsprogram utrota barnsjukdomarna. Först av dessa är mässling som skall vara utrotad senast år 2020.

I framför allt Järnatrakten utanför Södertälje insjuknade under perioden november 1994 till våren 1996 trehundra (300) barn, ungdomar och enstaka vuxna i mässling. Därigenom var det möjligt att för första gången i Sverige undersöka tidigare rapporter om att mässlingen inte ger några allvarliga bestående komplikationer behandlade enligt den antroposofiska medicinen samt att mässlingen vanligtvis innebär en mognadsprocess i barnets utveckling.

Under de snart två år som denna mässlingsrapport bearbetats har allt fler föräldrar runt om i landet börjat ställa frågor om nyttan och meningen med det officiella vaccinationsprogram som erbjuds barn i Sverige. Bakgrunden är bland annat forskning som visar att mässlingsvaccin rymmer en potentiell risk för biverkningar och dessutom kan innebära ökad risk för utveckling av allergi och diabetes mellitus(sockersjuka)hos barn.

Den mässlingsrapport som här presenteras har i en förkortad version skickats till Läkartidningen i hopp om att ge ett diskussionsunderlag för en mer nyanserad debatt om vaccinationsfrågan bland läkare och andra berörda yrkesgrupper. Enligt den referent som tidskriften anlitade fanns det många invändningar mot utformningen av den inskickade artikeln och den ansågs inte kunna revideras för att bli accepterad för publicering.

Referenten, som är infektionsläkare, kommenterar dessutom: "Ett så kraftigt påpekande som att mässlingen skulle vara en för personen gynnsam sjukdom kan jag inte acceptera". En förutsättning för att komma fram till nya insikter, på detta som på alla andra områden, är först och främst att man övervinner egna fördomar och befriar sig från färdiga föreställningar. Det står nu var och en fritt att själv bilda sig en mening om sakinnehållet i denna artikel. Studiens brister tas upp i diskussionsdelen.

Läkarens roll i vaccinationsfrågor borde i första hand vara att ge föräldrar så allsidig information som möjligt om fördelar och nackdelar med sjukdomar respektive vaccination och sedan försäkra sig om att föräldrarna känner sig fria att själva fatta det avgörande beslutet. Läkaren och övrig sjukvårdspersonal bör sedan respektera och stödja det beslut som föräldrarna till sist kommer fram till. Avstår föräldrarna från vaccination bör stödet självklart bestå i medicinsk hjälp och allmänna råd om barnet blir sjukt.

I anslutning till mässlingsrapporten redovisas internationella studier och forskningsresultat. Alla som på något sätt har med vaccinationsfrågor att göra finner förhoppningsvis fruktbara synpunkter att arbeta vidare med - föräldrar, läkare, BVC-sköterskor och politiker.

Jag vill uttala ett stort tack till mina kolleger på Vidarkliniken som varit till värdefull hjälp med råd och moraliskt stöd under hela arbetet. BVC-sköterskan Bis Langseth har bidragit med ovärdelig hjälp i mycket av det praktiska arbetet. Ett stort tack till Sune Nordvall och Jurgen Vater för hjälpen med redigeringsarbetet. Jag vänder mig med speciell stor tacksamhet till alla föräldrar vars beredvilliga insatser över huvud taget gjorde studien möjlig. Jag vill också yttrycka min beundran för ert mod att på ett så självklart sätt, vid barnets sjukbädd, ta konsekvenserna av ett en gång fattat beslut - att inte vaccinera mot mässling i övertygelsen om att detta är det bästa för barnets fortsatta utveckling.

Jag har tacksamt tagit emot ekonomiskt bidrag från
FALK- Föreningen för antroposofisk läkekonst
WELEDA AB
Staffan Gabrielsons Fond
Ett stort tack till Vidarstiftelsen som möjliggjort tryckningen.

Jackie Swartz leg.läk.
Husläkare-Vidarkliniken
Skolläkare
Verksam inom Läkepedagogik, Barn-och Ungdomspsykiatri.

Om

Min profilbild

Naturmedicin - Gammal kunskap i modern tappning

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela